Sự tiếp thị quá mức đang gây hiểu lầm tai hại về detox - thải độc cơ thể

"Phương pháp detox" đang rất phổ biến là uống nước trái cây hỗn hợp. Ảnh: AFP/Getty Images.
"Phương pháp detox" đang rất phổ biến là uống nước trái cây hỗn hợp. Ảnh: AFP/Getty Images.
"Phương pháp detox" đang rất phổ biến là uống nước trái cây hỗn hợp. Ảnh: AFP/Getty Images.
Lên top