Bia Sài Gòn 140 năm:

Rạng danh thương hiệu Việt

Ông Vũ Quang Hải - Phó Tổng GĐ Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn đại diện thế hệ trẻ tuyên thệ sẽ đoàn kết, toàn tâm toàn lực để giữ vững và phát triển thương hiệu Bia SG. Ảnh CTV
Ông Vũ Quang Hải - Phó Tổng GĐ Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn đại diện thế hệ trẻ tuyên thệ sẽ đoàn kết, toàn tâm toàn lực để giữ vững và phát triển thương hiệu Bia SG. Ảnh CTV
Ông Vũ Quang Hải - Phó Tổng GĐ Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn đại diện thế hệ trẻ tuyên thệ sẽ đoàn kết, toàn tâm toàn lực để giữ vững và phát triển thương hiệu Bia SG. Ảnh CTV
Lên top