Quả vải và những lợi ích sức khỏe không phải ai cũng biết

Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) là nông sản xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc. Ảnh: Hải nguyễn
Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) là nông sản xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc. Ảnh: Hải nguyễn
Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) là nông sản xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc. Ảnh: Hải nguyễn
Lên top