Phần mềm xây dựng thực đơn dinh dưỡng cho mẹ và bé

Đại diện Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em và đại Công ty Ajinomoto Việt Nam cùng ký kết biên bản hợp tác triển khai phần mềm trên phạm vi toàn quốc. Ảnh: Anh Tuấn.
Đại diện Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em và đại Công ty Ajinomoto Việt Nam cùng ký kết biên bản hợp tác triển khai phần mềm trên phạm vi toàn quốc. Ảnh: Anh Tuấn.
Đại diện Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em và đại Công ty Ajinomoto Việt Nam cùng ký kết biên bản hợp tác triển khai phần mềm trên phạm vi toàn quốc. Ảnh: Anh Tuấn.
Lên top