Những thực phẩm "vàng" cho sức khỏe tuổi trung niên

Cá hồi là một trong những thực phẩm tốt cho sức khỏe tuổi trung niên. Ảnh: AFP.
Cá hồi là một trong những thực phẩm tốt cho sức khỏe tuổi trung niên. Ảnh: AFP.
Cá hồi là một trong những thực phẩm tốt cho sức khỏe tuổi trung niên. Ảnh: AFP.
Lên top