Những thực phẩm giúp cơ thể phục hồi sau phẫu thuật

Các thực phẩm như rau lá xanh đậm rất tốt cho việc phục hồi sau phẫu thuật. Ảnh: Thanh Ngọc
Các thực phẩm như rau lá xanh đậm rất tốt cho việc phục hồi sau phẫu thuật. Ảnh: Thanh Ngọc
Các thực phẩm như rau lá xanh đậm rất tốt cho việc phục hồi sau phẫu thuật. Ảnh: Thanh Ngọc
Lên top