Những tác hại khó lường khi ăn quá nhiều rau chân vịt

Ăn quá nhiều rau chân vịt có thể bị sỏi thận, cản trở hấp thụ canxi. Đồ họa: Thanh Ngọc
Ăn quá nhiều rau chân vịt có thể bị sỏi thận, cản trở hấp thụ canxi. Đồ họa: Thanh Ngọc
Ăn quá nhiều rau chân vịt có thể bị sỏi thận, cản trở hấp thụ canxi. Đồ họa: Thanh Ngọc
Lên top