Những người không nên ăn quả mận

Mận cũng là loại quả có giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: Hạ Mây
Mận cũng là loại quả có giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: Hạ Mây
Mận cũng là loại quả có giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: Hạ Mây
Lên top