Những loại gia vị làm sạch động mạch, ngăn ngừa bệnh tim

Tỏi là một trong những loại gia vị làm sạch động mạch. Ảnh: Thanh Ngọc
Tỏi là một trong những loại gia vị làm sạch động mạch. Ảnh: Thanh Ngọc
Tỏi là một trong những loại gia vị làm sạch động mạch. Ảnh: Thanh Ngọc
Lên top