Những chất dinh dưỡng giúp phổi khỏe mạnh

Vitamin C là một trong những chất dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe phổi. Ảnh: AFP
Vitamin C là một trong những chất dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe phổi. Ảnh: AFP
Vitamin C là một trong những chất dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe phổi. Ảnh: AFP
Lên top