Một số nguy cơ khi dùng đồ ăn lạnh trong mùa đông

Ăn kem vào mùa đông dễ bị cảm lạnh, ho. Ảnh: Thanh Ngọc
Ăn kem vào mùa đông dễ bị cảm lạnh, ho. Ảnh: Thanh Ngọc
Ăn kem vào mùa đông dễ bị cảm lạnh, ho. Ảnh: Thanh Ngọc
Lên top