Lí do vì sao không nên cắt bỏ chuối khỏi khẩu phần ăn của bạn

Loại bỏ chuối ra khỏi chế độ ăn uống có thể khiến bạn gặp những vấn đề về sức khỏe. Ảnh: AFP
Loại bỏ chuối ra khỏi chế độ ăn uống có thể khiến bạn gặp những vấn đề về sức khỏe. Ảnh: AFP
Loại bỏ chuối ra khỏi chế độ ăn uống có thể khiến bạn gặp những vấn đề về sức khỏe. Ảnh: AFP
Lên top