Lạm dụng viên C sủi hàng ngày sẽ gây hậu quả khó lường

Lạm dụng viên C sủi hòa tan sẽ gây tác hại khó lường với sức khỏe. Ảnh: Tường Minh
Lạm dụng viên C sủi hòa tan sẽ gây tác hại khó lường với sức khỏe. Ảnh: Tường Minh
Lạm dụng viên C sủi hòa tan sẽ gây tác hại khó lường với sức khỏe. Ảnh: Tường Minh
Lên top