Giảm thiểu rác thải nhựa từ những thay đổi nhỏ

Ajinomoto Cooking Studio cùng người tiêu dùng chung tay giảm thiểu rác thải nhựa thông qua thu hồi và tái chế bao bì đã qua sử dụng (ảnh: A.T).
Ajinomoto Cooking Studio cùng người tiêu dùng chung tay giảm thiểu rác thải nhựa thông qua thu hồi và tái chế bao bì đã qua sử dụng (ảnh: A.T).
Ajinomoto Cooking Studio cùng người tiêu dùng chung tay giảm thiểu rác thải nhựa thông qua thu hồi và tái chế bao bì đã qua sử dụng (ảnh: A.T).
Lên top