Dự án Bữa ăn học đường thiết thực với các trường tiểu học bán trú

Thầy thuốc Nhân dân Lê Danh Tuyên - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) phát biểu tại lễ tổng kết triển khai dự án Bữa ăn học đường tại Hà Nội mới đây. Ảnh: Anh Tuấn.
Thầy thuốc Nhân dân Lê Danh Tuyên - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) phát biểu tại lễ tổng kết triển khai dự án Bữa ăn học đường tại Hà Nội mới đây. Ảnh: Anh Tuấn.
Thầy thuốc Nhân dân Lê Danh Tuyên - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) phát biểu tại lễ tổng kết triển khai dự án Bữa ăn học đường tại Hà Nội mới đây. Ảnh: Anh Tuấn.
Lên top