Có nên uống nước ép cần tây khi đói để giải độc?

Uống nước ép cần tây khi đói có tác dụng giải độc? Ảnh AFP
Uống nước ép cần tây khi đói có tác dụng giải độc? Ảnh AFP
Uống nước ép cần tây khi đói có tác dụng giải độc? Ảnh AFP
Lên top