Cần tây và những lưu ý khi sử dụng để giảm cân

Cần tây là thực phẩm hữu ích giúp giảm cân. Ảnh AFP/Getty
Cần tây là thực phẩm hữu ích giúp giảm cân. Ảnh AFP/Getty
Cần tây là thực phẩm hữu ích giúp giảm cân. Ảnh AFP/Getty
Lên top