Bất ngờ trước những loại trái cây ăn cả vỏ tốt cho sức khoẻ

Hàm lượng dinh dưỡng trong vỏ của một số loại trái cây có thể còn nhiều hơn cả ở ruột. Đồ hoạ: Hạ Mây
Hàm lượng dinh dưỡng trong vỏ của một số loại trái cây có thể còn nhiều hơn cả ở ruột. Đồ hoạ: Hạ Mây
Hàm lượng dinh dưỡng trong vỏ của một số loại trái cây có thể còn nhiều hơn cả ở ruột. Đồ hoạ: Hạ Mây
Lên top