Ba ba - bộ phận nào cũng là một vị thuốc chữa bệnh

Ngoài thực phẩm, ba ba còn có tác dụng làm thuốc chữa nhiều bệnh. Ảnh: Từ Ân
Ngoài thực phẩm, ba ba còn có tác dụng làm thuốc chữa nhiều bệnh. Ảnh: Từ Ân
Ngoài thực phẩm, ba ba còn có tác dụng làm thuốc chữa nhiều bệnh. Ảnh: Từ Ân
Lên top