Ăn chuối giúp giảm cân hay không?

Chuối là thực phẩm lành mạnh hỗ trợ qúa trình giảm cân. Ảnh: vinmec.com.
Chuối là thực phẩm lành mạnh hỗ trợ qúa trình giảm cân. Ảnh: vinmec.com.
Chuối là thực phẩm lành mạnh hỗ trợ qúa trình giảm cân. Ảnh: vinmec.com.
Lên top