Ajinomoto Việt Nam số hóa hoạt động tham quan nhà máy

Toàn cảnh các khu vực tham quan tại nhà máy Ajinomoto Long Thành. Ảnh: DNCC.
Toàn cảnh các khu vực tham quan tại nhà máy Ajinomoto Long Thành. Ảnh: DNCC.
Toàn cảnh các khu vực tham quan tại nhà máy Ajinomoto Long Thành. Ảnh: DNCC.
Lên top