7 tác dụng bất ngờ của cam nhiều người không biết

Ngoài việc cung cấp vitamin C, cam còn có nhiều lợi ích bất ngờ. Ảnh: Healthline.
Ngoài việc cung cấp vitamin C, cam còn có nhiều lợi ích bất ngờ. Ảnh: Healthline.
Ngoài việc cung cấp vitamin C, cam còn có nhiều lợi ích bất ngờ. Ảnh: Healthline.
Lên top