6 thức uống giàu vitamin C cho người thiếu sắt

Nước ép củ dền giàu vitamin c hỗ trợ hấp thụ sắt. Đồ họa: Thanh Ngọc
Nước ép củ dền giàu vitamin c hỗ trợ hấp thụ sắt. Đồ họa: Thanh Ngọc
Nước ép củ dền giàu vitamin c hỗ trợ hấp thụ sắt. Đồ họa: Thanh Ngọc
Lên top