6 thực phẩm màu đỏ tốt cho sức khỏe

Dưa hấu là thực phẩm màu đỏ tốt cho sức khỏe. Đồ họa: Thanh Ngọc
Dưa hấu là thực phẩm màu đỏ tốt cho sức khỏe. Đồ họa: Thanh Ngọc
Dưa hấu là thực phẩm màu đỏ tốt cho sức khỏe. Đồ họa: Thanh Ngọc
Lên top