6 tác dụng phụ khi lạm dụng quế

Lạm dụng quế có thể gây tổn thương gan, lở miệng và tăng nguy cơ ung thư. Ảnh: AFP
Lạm dụng quế có thể gây tổn thương gan, lở miệng và tăng nguy cơ ung thư. Ảnh: AFP
Lạm dụng quế có thể gây tổn thương gan, lở miệng và tăng nguy cơ ung thư. Ảnh: AFP
Lên top