6 loại thực phẩm có thể gây ợ chua

Nước ép cam có thể gây ợ chua. Ảnh: Healthline
Nước ép cam có thể gây ợ chua. Ảnh: Healthline
Nước ép cam có thể gây ợ chua. Ảnh: Healthline
Lên top