5 thực phẩm ngăn ngừa cục máu đông

Nghệ không chỉ là loại gia vị mà còn là thực phẩm chống đông máu hữu hiệu. Ảnh: Thanh Ngọc
Nghệ không chỉ là loại gia vị mà còn là thực phẩm chống đông máu hữu hiệu. Ảnh: Thanh Ngọc
Nghệ không chỉ là loại gia vị mà còn là thực phẩm chống đông máu hữu hiệu. Ảnh: Thanh Ngọc
Lên top