5 tác dụng của sữa chua đối với người bệnh tiểu đường

Sữa chua giúp kiểm soát bệnh tiểu đường một cách hiệu quả. Đồ họa: Thanh Ngọc
Sữa chua giúp kiểm soát bệnh tiểu đường một cách hiệu quả. Đồ họa: Thanh Ngọc
Sữa chua giúp kiểm soát bệnh tiểu đường một cách hiệu quả. Đồ họa: Thanh Ngọc
Lên top