5 loại thực phẩm rất tốt cho cơ thể nhưng tuyệt đối không nên hâm nóng

Một số loại thực phẩm sau khi được hâm nóng ngoài việc giảm giá trị dinh dưỡng còn dễ bị nhiễm vi khuẩn có hại cho sức khỏe. Đồ họa: SC
Một số loại thực phẩm sau khi được hâm nóng ngoài việc giảm giá trị dinh dưỡng còn dễ bị nhiễm vi khuẩn có hại cho sức khỏe. Đồ họa: SC
Một số loại thực phẩm sau khi được hâm nóng ngoài việc giảm giá trị dinh dưỡng còn dễ bị nhiễm vi khuẩn có hại cho sức khỏe. Đồ họa: SC
Lên top