4 loại tinh dầu giúp kháng khuẩn hiệu quả

Tinh dầu cỏ xạ hương và tinh dầu tràm có tác dụng kháng khuẩn mạnh mẽ. Đồ họa: Thanh Ngọc
Tinh dầu cỏ xạ hương và tinh dầu tràm có tác dụng kháng khuẩn mạnh mẽ. Đồ họa: Thanh Ngọc
Tinh dầu cỏ xạ hương và tinh dầu tràm có tác dụng kháng khuẩn mạnh mẽ. Đồ họa: Thanh Ngọc
Lên top