4 loại "thực phẩm vàng" giúp kiểm soát bệnh ung thư vú

Bơ là một trong những thực phẩm giúp kiểm soát bệnh ung thư vú. Ảnh: Thanh Ngọc
Bơ là một trong những thực phẩm giúp kiểm soát bệnh ung thư vú. Ảnh: Thanh Ngọc
Bơ là một trong những thực phẩm giúp kiểm soát bệnh ung thư vú. Ảnh: Thanh Ngọc
Lên top