3 tác dụng của trà lá ổi với bệnh tiểu đường

Lá ổi được sử dụng để ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường. Ảnh: Thanh Ngọc
Lá ổi được sử dụng để ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường. Ảnh: Thanh Ngọc
Lá ổi được sử dụng để ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường. Ảnh: Thanh Ngọc
Lên top