Lạm thu tại một trường vùng bị ảnh hưởng bởi cá chết ở miền Trung: 16 khoản thu và 2,8 triệu đồng/học sinh

Để đạt chuẩn nông thôn mới, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đồng ý cho trường thu nhiều tiền của học sinh để xây dựng cơ sở vật chất. Ảnh: Làm đường giao thông nông thôn ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
Để đạt chuẩn nông thôn mới, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đồng ý cho trường thu nhiều tiền của học sinh để xây dựng cơ sở vật chất. Ảnh: Làm đường giao thông nông thôn ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.