Giám đốc Công ty thủy lợi Nam Khánh Hòa: Tham ô ngân sách quá dễ!

Tại Khánh Hòa, kinh phí chống hạn “chảy” vào hầu hết những công trình thủy lợi đầy nước (ảnh minh họa). Ảnh: P.H
Tại Khánh Hòa, kinh phí chống hạn “chảy” vào hầu hết những công trình thủy lợi đầy nước (ảnh minh họa). Ảnh: P.H