VỤ TRANH CHẤP “HỢP ĐỒNG, HỢP TÁC KINH DOANH” Ở BÌNH DƯƠNG:

Có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quang cảnh một phần lô đất mà bà Nghĩa mang ra hợp tác, rồi ủy quyền cho bà Hiệp bán cho người khác, lấy hàng chục tỉ đồng và bỏ ra nước ngoài.
Quang cảnh một phần lô đất mà bà Nghĩa mang ra hợp tác, rồi ủy quyền cho bà Hiệp bán cho người khác, lấy hàng chục tỉ đồng và bỏ ra nước ngoài.
Quang cảnh một phần lô đất mà bà Nghĩa mang ra hợp tác, rồi ủy quyền cho bà Hiệp bán cho người khác, lấy hàng chục tỉ đồng và bỏ ra nước ngoài.
Lên top