HIỆU TRƯỞNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ THỌ:

Xài bằng tiến sĩ “rởm”, hưởng lợi bất chính