Vụ “Vốn chung, đầu tư thành… tài sản riêng”: Công an Lâm Đồng và Bình Phước vào cuộc

Khách sạn Rum Vàng 2 tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Khách sạn Rum Vàng 2 tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.