“Tử thần” trong quán karaoke

 Toàn cảnh quán karaoke 85G Nguyễn Khang bị cháy
Toàn cảnh quán karaoke 85G Nguyễn Khang bị cháy