Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ án làm, sử dụng con dấu giả ở công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng:

Trách nhiệm của Sở Tài chính TP Hải Phòng đến đâu?

Công văn chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng đối với vụ con giấu giả cách đây đã 04 năm
Công văn chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng đối với vụ con giấu giả cách đây đã 04 năm