Tiền Giang: Quá dư thừa phó chủ tịch UBND cấp xã

Cán bộ một xã ở Tiền Giang đi thăm đồng.
Cán bộ một xã ở Tiền Giang đi thăm đồng.