Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thái Bình: Cán bộ thôn bán đất ruộng cho dân làm đất ở