Phường Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội):

Nửa đêm điều xe cẩu, máy xúc vào khu tập thể lấy đất xây nhà văn hóa