Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phường Liễu Giai – Quận Ba Đình:

Nhà văn hóa ngang nhiên chiếm lòng đường, dân bức xúc