Nghệ An: Hoàn tất hồ sơ chế độ cho cựu binh bị thương ở đảo Trường Sa cách đây 28 năm

Trung sỹ Ngô Xuân Nam, cựu binh bị thương trên đảo Trường Sa vào năm 1988.
Trung sỹ Ngô Xuân Nam, cựu binh bị thương trên đảo Trường Sa vào năm 1988.