QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH:

Mở rộng trụ sở, lấy đất của dân

Một góc khu đất của gia đình ông Châu Tuấn Quốc đang bị UBND quận 9 lăm le... thôn tính để mở rộng trụ sở.
Một góc khu đất của gia đình ông Châu Tuấn Quốc đang bị UBND quận 9 lăm le... thôn tính để mở rộng trụ sở.