Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khi tòa án cố tình… kéo dài thời gian