Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hải Phòng: Khu dân cư gần 2.000 người ven đô, ngày nắng cũng... ngập

Ngày nắng nhưng con đường vào xóm Trại của thôn Vĩnh Khê vẫn ngập nặng
Ngày nắng nhưng con đường vào xóm Trại của thôn Vĩnh Khê vẫn ngập nặng