Vụ làm, sử dụng con dấu giả ở công ty cung ứng tàu biển Hải Phòng:

Góc khuất từ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và những hệ lụy

Công ty CP Cung ứng Tàu biển đã từng có 2 con dấu giả được sử dụng
Công ty CP Cung ứng Tàu biển đã từng có 2 con dấu giả được sử dụng