HÀNG NGHÌN HÉCTA RỪNG BỊ CHẶT PHÁ Ở ĐẮK NÔNG:

Giấu nhẹm để trốn trách nhiệm

Nhà ở, vườn tiêu mọc lên trên đất rừng do Cty lâm nghiệp Đức Hòa quản lý.
Nhà ở, vườn tiêu mọc lên trên đất rừng do Cty lâm nghiệp Đức Hòa quản lý.