Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“OM” QUYẾT ĐỊNH 14 NĂM TẠI HUYỆN HÓC MÔN, TP. HỒ CHÍ MINH:

Gây thiệt hại cho người dân